Tandapsta remt de vorming van tandplak

Een recent literatuuronderzoek laat zien dat  ingredienten in tandpasta de vorming van tandplak onderdrukken. In dit onderzoek werd er 4 dagen niet gepoetst maar wel gespoeld met tandpasta opgelost in water. In vergelijking met spoelen met alleen water was er na 4 dagen bij het gebruik van de oplossing van tandpasta minder tandplak aanwezig.
Klik hier voor de samenvattingThe Sound of Music

Er is maar weinig onderzoek gedaan naar de rol van het gebit en de mondmusculatuur als het gaat om gemak waarmee een blaasinstrument bespeelt kan worden en de kwaliteit van de toon die daarmee geproduceerd wordt. Volgens de uitkomsten van een recent systematic review lijkt een klasse-I-relatie zonder malocclusie geschikt te zijn voor elk type blaasinstrument.Bovendien komt duidelijk naar voren dat hoe extremer de malocclusie is, hoe sterker het interfereert met de prestaties en embouchure comfort van blaasmuzikanten.

Klik hier voor het complete artikelParodontitis en Diabetes

Parodontitis en Diabetes hebben een relatie die in twee richtingen gaat. Parodontitis is van invloed op de glucosespiegel  in patienten met diabetes en diabetes is van invloed op de gezondheid van het tandvlees. Een recente systematic review van Laura Ziukaite heeft geinventariseerd wat de prevalentie is van diabetes onder parodontitis patienten. Het blijkt dat in vergelijking met patienten zonder parodontitis er relatief meer diabetes wordt aangetroffen. Verder bleek dat  het aantal mensen dat zich bewust was van het feit dat ze diabeet waren veel minder was dan als je dat klinisch ging onderzoeken. Er is  dus redelijk wat ongediagnosticeerde diabetes. Wel is de prevalentie van diabetes onder parodontitis patienten erg regio afhankelijk. In Europa kwam dit met gemiddeld 4.3% niet boven het landelijk gemiddelde voor diabetes uit terwijl dit in landen uit Azie gemiddeld 17.2% was.
Lees hier het abstractWijziging tarieven per januari 2018

Met ingang van 1 januari 2018 zijn er een aantal zaken rondom parodontologische behandelingen veranderd.  Zo zijn ondermeer de prestatieomschrijvingen van de parodontale nazorg aangepast en wordt er niet langer onderscheid gemaakt tussen behandelingen die door tandartsen of mondhygiënisten worden uitgevoerd.

Klik voor een gedetaillerde uiteg hierGelukkig Nieuwjaar

Wij wensen onze patienten en de lezers van deze site een gelukkig en vooral gezond 2018 toe!Laatste nieuws

14-11-2019

Uw nota

Onze factuur ontvangt u tot 1 januari 2020 via Fa-med. Dit is een organisatie die binnen de gezondhe...

» lees meer

Livingstonelaan 466 - 3526 JB Utrecht - T 030-2870560 - E balie@paropraktijk.nl