Patiënttevredenheid 2012 

In mei 2012 werden 99 enquêtes ingevuld. Patiënten gaven op een schaal van 1 tot 5 aan in welke mate zij tevreden of ontevreden waren over onze bereikbaarheid en de financiën die met onze behandelingen gepaard gaan. De wijze waarop patiënten aan de receptie te woord worden gestaan werd gehonoreerd met een 100% tevredenheidsscore. Daarentegen is er ontevredenheid vooral over de mate waarin verzekeraars de kosten dekken en de kosten zelf. In onderstaand schema wordt gedemonstreerd hoe per item werd gescoord: 

  Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden
Openingstijden 29% 60% 0% 0% 1%

Telefonische bereikbaarheid

24% 57% 3% 3% 0%

Telefonische bejegening

39% 49% 4% 0% 0%
Bejegening aan de receptie 45% 54% 0% 0% 0%
Flexibiliteit bij het maken van afspraken 30% 63% 4% 1% 0%
Oplossen van afspraakwijzigingen 24% 58% 2% 1% 0%
Kostenspecificatie 10% 51% 31% 1% 1%
Behandelkosten 1% 26% 57% 9% 1%
Kostendekking verzekeraar 4% 27% 28% 19% 4%

Laatste nieuws

12-02-2019

VGZ heeft onverantwoord inkoopbeleid implantaten

VGZ zet de mondgezondheid van haar verzekerden op het spel door tandwortelimplantaten zonder wetensc...

¬Ľ lees meer

Livingstonelaan 466 - 3526 JB Utrecht - T 030-2870560 - E balie@paropraktijk.nl