Resultaat enquête 2016.

De patiëntenquête werd in maart 2016 circa 3 weken schriftelijk en anoniem afgenomen. Het doel was de tevredenheid over de geleverde zorg te meten en deze scores te vergelijken met eerdere jaren. Onze aandacht ging met name uit naar de kwaliteit van de zorg, de financiën gezien de recente tarief daling in 2015, de bereikbaarheid van de praktijk en de bekendheid met webwinkel Ragershop. Het meest tevreden zijn onze patiënten over de verleende zorg en het resultaat van de behandeling.

1. De tevredenheid over de zorgverlening is anno 2016 vergelijkbaar met eerdere jaren. Het minst tevreden blijft men over de behandelkosten en de dekking door de verzekeraar. Desalniettemin tonen patiënten een grotere tevredenheid over der kostendekking ten opzichte van eerdere jaren. Dit is niet louter aan de tariefdaling toe te schrijven. Ook de recente economische omstandigheden stemt patiënten nu wellicht optimistischer ten opzichte van eerdere jaren. Hoewel de tevredenheid over de bejegening van onze patiënten door de receptie ruim onze doelstelling behaalt, blijft dit een van onze belangrijke speerpunten. De resultaten in 2016 in verhouding tot eerdere enquetes gehouden in 2011, 2012 2015 zijn opgenomen in onderstaande tabel.

2. De doelstelling om minimaal 60% tevredenheid te scoren werd behaald op vrijwel alle onderzochte zorgonderdelen. Het meest tevreden zijn patiënten over de verleende zorg en het resultaat van de behandeling (respectievelijk 98% en 94%). Het minst tevreden zijn patiënten over  de financiële kant van de zorg, namelijk de begrootte behandelkosten, de prijskwaliteitverhouding (beide 58% tevreden respondenten) en de vergoedingsmogelijkheden voor behandelingen in onze praktijk door de verzekeraar (46%).

3. De bekendheid met de webwinkel ragershop is iets verder afgenomen. Het helpt wellicht om bij het geven van mondhygiëne instructie patienten hierin wegwijs te maken. 

.

Vragen

2011 / 2012 / 2014

2016

 

 

Tevreden

Tevreden

 

De verleende zorg*

98%

98%

 

Resultaat van de behandeling

92%

94%

+2

Kostenspecificatie

61%

58%

-3

Behandelkosten

27%

58%

+31

Kostendekking verzekeraar

31%

46%

+15

Openingstijden

89%

90%

+1

Telefonische bereikbaarheid

81%

81%

 

Telefonische bejegening

88%

82%

-6

Bejegening aan de receptie

99%

80%

-19

Flexibiliteit bij het maken van afspraken

93%

75%

-18

Oplossen van afspraakwijzigingen

82%

84%

+2

Bekendheid ragershop

81%

74%

-7%

Laatste nieuws

21-05-2019

Succes van niet-chirurgische parodontale behandelmethode

Een tandartspraktijk die gecertificeerd is moet monitoren op zijn primaire processen om te kijken of...

¬Ľ lees meer

Livingstonelaan 466 - 3526 JB Utrecht - T 030-2870560 - E balie@paropraktijk.nl