Diagnose


Parodontitis wordt gedefinieerd als aanwezigheid van pathologische pockets gelijk of meer is dan 4 mm met aanhechtingsverlies.
 

1. Classificatie op basis van uitgebreidheid van de aandoening:
  permanente en gemengde dentitie melkgebit
incidenteel 1 element 1 element
locaal 2 -7 elementen 2 - 4 elementen
semi-gegeneraliseerd 8 - 13 elementen 5 - 9 elementen
gegeneraliseerd 14 of meer elementen 10 of meer elementen

 

 

2. Classificatie op basis van ernst van de aandoening:
mild Bij alle aangedane gebitselementen botafbraak kleiner dan 1/3 van de wortellengte of aanhechtingsverlies tot 3 mm.
matig Bij 2 of meergebitselementen botafbraak meer dan 1/3 maar minder dan de 1/2 van de wortellengte of aanhechtingsverlies 4 tot 6 mm.
ernstig Bij 2 of meer gebitselementen botafbraak meer dan 1/2 van de wortellengte of aanhechtingsverlies meer dan 6 mm.


3. Classificatie op basis van leeftijd:
Prepuberale parodontitis 12 jaar en jonger
Juveniele parodontitis 13 - 20 jaar
Postadolescente parodontitis 21 - 35 jaar
Adulte Parodontitis 36 jaar en ouder


4. Classificatie op basis van klinische kenmerken:
Necrotiserende parodontitis Interdentale gingivale necrose, bloeding en pijn
Snel Progressieve Parodontitis Gedocumenteerde snelle parodontale afbraak onafhankelijk van de leeftijd d.w.z. patiènten met op de aangedane plaatsen een progressie van 1 mm of meer approximaal aanhechtings-/botverlies per jaar
Refractaire Parodontitis Gedocumenteerde geen of bijna geen pocket-diepte reductie bij éénwortelige elementen na een goed uitgevoerde initiële behandeling en/of voortschrijdende parodontale afbraak ondanks alle mogelijke goed uitgevoerde parodontale behandelingen

Laatste nieuws

07-01-2019

Tandartstarieven met ingang van 2019

Wij hanteren de tandartstarieven die voor 2019 zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautorit...

¬Ľ lees meer

Livingstonelaan 466 - 3526 JB Utrecht - T 030-2870560 - E balie@paropraktijk.nl