Klachtencommissie

In het geval dat het gesprek met ons voor u onbevredigend is, of dat u dit om bepaalde reden niet wilt of kunt voeren kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van de NMT.

Schriftelijke klacht

Bij een schriftelijke klacht vermeldt u op het klachtenformulier:
  • Naam, geboortedatum en adresgegevens
  • Telefoonnummer, eventueel email-adres
  • Beschrijving van de klacht
  • Periode waarin de klacht is veroorzaakt
  • Medewerker of situatie waarop de klacht betrekking heeft

Procedure

Als uw klacht officieel door de klachtencommissie in behandeling wordt genomen, stelt deze een onderzoek in naar de gebeurtenissen waarop uw klacht betrekking heeft. Het kan voorkomen dat de klachtencommissie u uitnodigt om de klacht mondeling toe te lichten. 
 
Op basis van de bevindingen uit het onderzoek vormt de klachtencommissie zich een oordeel over de gegrondheid van uw klacht. Dit oordeel wordt onderbouwd en schriftelijk aan u, de beklaagde en de betrokken directie toegezonden. 
Folder NMT| type: pdf | size: 720 kB

 

Laatste nieuws

12-02-2019

Safe the Date

Op 19 juni 2020 vindt het lustrumcongres van de Paro Praktijk Utrecht en Implantologie Utrecht plaat...

¬Ľ lees meer

Livingstonelaan 466 - 3526 JB Utrecht - T 030-2870560 - E balie@paropraktijk.nl