Onderdeel 3: Evaluatie

De parodontoloog ontmoet de patiënt 6 t/m 12 weken na het laatste bezoek aan de mondhygiënist. Een definitief behandelplan wordt gemaakt. Met daarin verwerkt:

  • de ervaringen en wensen van de patiënt
  • de uitkomsten van zijn onderzoek
  • eventueel overleg met de huistandarts

Daarna worden afspraken voor het vervolg gemaakt. Wanneer het resultaat uit de initiële fase voldoende is en geen verdere behandelingen nodig zijn, worden direct afspraken gemaakt voor passende nazorg.

>> Terug naar Protocol

Nog geen nieuws beschikbaar.

Livingstonelaan 466 - 3526 JB Utrecht - T 030-2870560 - E balie@paropraktijk.nl