Onderdeel 5: Nazorg

Om de resultaten van de initiële fase en eventueel de chirurgische fase zoveel mogelijk te waarborgen, wordt met de patiënt een nazorgschema opgesteld. Regelmatig controle blijft essentieel om vast te stellen hoe de parodontale situatie ontwikkelt. Nazorgbehandeling bestaat uit gerichte instructie mondhygiëne of rootplanning en curettage van de restpockets. Afsluitend wordt het gebit gepolijst.

>> Terug naar Protocol

Nog geen nieuws beschikbaar.

Livingstonelaan 466 - 3526 JB Utrecht - T 030-2870560 - E balie@paropraktijk.nl