Klachtencommissie

In het geval dat het gesprek met ons voor u onbevredigend is of dat u dit om bepaalde redenen niet wilt of kunt voeren, kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van de KNMT, het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP).

Schriftelijke klacht

Bij een schriftelijke klacht vermeldt u op het klachtenformulier:

  • Naam, woonplaats
  • Telefoonnummer, e-mailadres
  • Beschrijving van de klacht
  • Periode waarin de klacht is veroorzaakt
  • Medewerker of situatie waarop de klacht betrekking heeft

Contactformulier Tandheelkundig Informatie Punt

Procedure

Als uw klacht officieel door de klachtencommissie in behandeling wordt genomen, stelt deze een onderzoek in naar de gebeurtenissen waarop uw klacht betrekking heeft. Het kan voorkomen dat de klachtencommissie u uitnodigt om de klacht mondeling toe te lichten. 

Op basis van de bevindingen uit het onderzoek vormt de klachtencommissie zich een oordeel over de gegrondheid van uw klacht. Dit oordeel wordt onderbouwd en schriftelijk aan u, de beklaagde en de betrokken directie toegezonden. 

Actueel

Paropraktijk Utrecht viert dit jaar zijn 30-jarig jubileum. Al 30 jaar is onze praktijk toonaangevend in de parodontologie. Wat hebben we bereikt sinds de oprichting in 1989 en hoe zien wij de toekomst tegemoet?

Voor patiënten

De behandeling van parodontale problemen betreft het steunweefsel van uw tanden en kiezen. Dit vergt veel tijd van uw eigen tandarts. Daarom kunt u door uw tandarts naar ons worden doorverwezen.

Voor verwijzers

Binnen onze praktijk houden wij ons uitsluitend bezig met de behandeling van de tandvleesproblemen van uw patiënten. Voor andere tandheelkundige zorg of voor controles verwijzen wij ze naar u terug.

“Ik bied mijn patiënt de zorg die ik zelf zou willen ontvangen. Dit betekent de tijd nemen, voelen, denken en dan samen ervoor gaan!”

drs. Elmira Boloori, parodontoloog

Afspraak maken of
meer informatie:

T 030 287 05 60
balie@paropraktijk.nl

Bezoekadres:
Livingstonelaan 466
3526 JB UTRECHT

Routebeschrijving

Blijf op de hoogte:

Facebook
Linkedin
 

© 2000 paro•praktijk•utrecht  •  Algemene voorwaarden  •  Disclaimer  •  Privacyverklaring  •   Onze praktijk en corona

© 2000 - 2023 Paropraktijk |  /  realisatie: Arjen IJff & De Goudse Wolf