Bevoegd kunnen handelen

De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, de Wet BIG, regelt de zorgverlening door beroepsbeoefenaren. Alleen wie in het BIG register is ingeschreven, mag de door de wet beschermde titel voeren. De deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaren is hiermee voor iedereen herkenbaar.

In het BIGregister ( www.bigregister.nl) kunt u nagaan of uw tandarts wel echt een officiële tandarts is. Het BIG-register is een onderdeel van het Agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). Het is een actueel register dat onder andere apothekers, artsen, fysiotherapeuten, tandartsen registreert en eventuele beperkingen in hun bevoegdheid aantekent.

Wij hebben geen onbevoegden in dienst en werken volledig volgens de regels van de wet BIG.

 

Prof. dr. G.A. van der Weijden

Big-inschrijfnummer: 89024884602 klik hier voor CV

drs. L.B.G.M. Tinsel

Big-inschrijfnummer: 19024305402 klik hier voor CV

drs. S. Andreotta

Big-inschrijfnummer: 49915038102 klik hier voor CV

dr. A. Louropoulou

Big-inschrijfnummer: 59062731902 klik hier voor CV

drs. L.J. Pull ter Gunne

Big-inschrijfnummer: 99063417702 klik hier voor CV

drs. N.G.F.M. Beukers

Big-inschrijfnummer: 69913663202 klik hier voor CV

drs. E. Boloori

Big-inschrijfnummer: 19916942802 klik hier voor CV

drs. A.R.E. Verhelst

Big-inschrijfnummer: 19916998102 klik hier voor CV


De wettekst van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), versie geldig vanaf 1 juli 2002, vindt u op www.overheid.nl. Het zoekpad op deze site is: Wet en regelgeving, zoeken op deel van de tekst: Wet BIG.

Nog geen nieuws beschikbaar.

Livingstonelaan 466 - 3526 JB Utrecht - T 030-2870560 - E balie@paropraktijk.nl