Resultaat enquête 2016

De patiëntenenquête werd in maart 2016 circa 3 weken schriftelijk en anoniem afgenomen. Het doel was de tevredenheid over de geleverde zorg te meten en deze scores te vergelijken met voorgaande jaren. Onze aandacht ging met name uit naar de kwaliteit van de zorg, de financiën gezien de recente tariefdaling in 2015, de bereikbaarheid van de praktijk en de bekendheid met webwinkel Ragershop. Het meest tevreden zijn onze patiënten over de verleende zorg en het resultaat van de behandeling.

1. De tevredenheid over de zorgverlening is anno 2016 vergelijkbaar met voorgaande jaren. Het minst tevreden blijft men over de behandelkosten en de dekking door de zorgverzekeraar. Desalniettemin tonen patiënten een grotere tevredenheid over de kostendekking ten opzichte van voorgaande jaren. Dit is niet louter aan de tariefdaling toe te schrijven. Ook de recente economische omstandigheden stemt patiënten nu wellicht optimistischer ten opzichte van voorgaande jaren. Hoewel de tevredenheid over de bejegening van onze patiënten door de receptie ruim onze doelstelling behaalt, blijft dit één van onze belangrijke speerpunten. De resultaten in 2016 in verhouding tot eerdere enquêtes gehouden in 2011, 2012 en 2014 zijn opgenomen in onderstaande tabel.

2. De doelstelling om minimaal 60% tevredenheid te scoren werd behaald op vrijwel alle onderzochte zorgonderdelen. Het meest tevreden zijn patiënten over de verleende zorg en het resultaat van de behandeling (respectievelijk 98% en 94%). Het minst tevreden zijn patiënten over de financiële kant van de zorg, namelijk de begrootte behandelkosten, de prijskwaliteitverhouding (beide 58% tevreden respondenten) en de vergoedingsmogelijkheden voor behandelingen in onze praktijk door de verzekeraar (46%).

3. De bekendheid met de webwinkel ragershop is iets verder afgenomen. Het helpt wellicht om bij het geven van mondhygiëne instructie patiënten hierin wegwijs te maken. 

.

Vragen

2011 / 2012 / 2014

2016

 

 

Tevreden

Tevreden

 

De verleende zorg

98%

98%

 

Resultaat van de behandeling

92%

94%

+2

Kostenspecificatie

61%

58%

-3

Behandelkosten

27%

58%

+31

Kostendekking verzekeraar

31%

46%

+15

Openingstijden

89%

90%

+1

Telefonische bereikbaarheid

81%

81%

 

Telefonische bejegening

88%

82%

-6

Bejegening aan de receptie

99%

80%

-19

Flexibiliteit bij het maken van afspraken

93%

75%

-18

Oplossen van afspraakwijzigingen

82%

84%

+2

Bekendheid ragershop

81%

74%

-7%

Actueel

Paro Praktijk Utrecht viert dit jaar zijn 30-jarig jubileum. Al 30 jaar is onze praktijk toonaangevend in de parodontologie. Wat hebben we bereikt sinds de oprichting in 1989 en hoe zien wij de toekomst tegemoet?

Voor patiënten

De behandeling van parodontale problemen betreft het steunweefsel van uw tanden en kiezen. Dit vergt veel tijd van uw eigen tandarts. Daarom kunt u door uw tandarts naar ons worden doorverwezen.

Voor verwijzers

Binnen onze praktijk houden wij ons uitsluitend bezig met de behandeling van de tandvleesproblemen van uw patiënten. Voor andere tandheelkundige zorg of voor controles verwijzen wij ze naar u terug.

"We streven continu naar beter. Betere zorg, betere communicatie, betere instrumenten en methodieken en nog meer kennis over de behandeling en professie."

- Prof. dr. Fridus van der Weijden, oprichter en partner

Afspraak maken of
meer informatie:

T 030 287 05 60
balie@paropraktijk.nl

Bezoekadres:
Livingstonelaan 466
3526 JB UTRECHT

Routebeschrijving

Blijf op de hoogte:

Facebook
Linkedin
 

© 2000 paro•praktijk•utrecht  •  Algemene voorwaarden  •  Disclaimer  •  Privacyverklaring

© 2000 - 2024 Paropraktijk |  /  realisatie: Arjen IJff & De Goudse Wolf