Klacht

De medewerkers van de Paro Praktijk Utrecht vinden een zorgvuldige behandeling en bejegening van patiënten belangrijk. Desondanks kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over uw behandeling, de wijze waarop u bent voorgelicht, hoe men zich tegenover u gedroeg of de manier waarop zaken zijn georganiseerd.
 
Klagen over een medische behandeling of dienstverlening is niet altijd gemakkelijk.
 
Toch is het belangrijk dat u eventuele onvrede uitspreekt en iets met een klacht doet. Elke klacht biedt ons namelijk de mogelijkheid om als organisatie te verbeteren. Praat eerst met de betrokken persoon. Er kan sprake zijn van een misverstand of wellicht hebben wij u iets niet goed genoeg uitgelegd. Samen met de betrokken persoon kunt u een eventueel misverstand uit de wereld helpen of zoeken naar een oplossing. Is het resultaat voor u onbevredigend en komt u er niet uit, dan kunt u uw klacht indienen bij de praktijkmanager. Daarnaast is de Paro Praktijk Utrecht aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie.
 

Wat kunt u doen?

Wij vernemen graag uw ervaringen. Deze stellen ons in staat de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening waar nodig te verbeteren. U kunt de volgende acties ondernemen:
 
 
 • Uw klacht bespreken met uw behandelaar
  Als u een klacht heeft kunt u deze het beste met de behandelaar bespreken. De betreffende persoon zal proberen om samen met u het probleem op te lossen. Een open gesprek werkt vaak verhelderend en kan uw ontevredenheid wegnemen.

  1) Indien u er niet uitkomt met de betrokken persoon, kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken.

  Mondeling Dit kunt u doen bij de praktijkmanager Hannie Ribbink.

  Schriftelijk Indien u uw klacht zelf op schrift wilt zetten, kunt u dit sturen naar: Paro Praktijk Utrecht, t.a.v. H. Ribbink, Livingstonelaan 466, 3526 JB Utrecht of u kunt een e-mail sturen naar kantoor@paropraktijk.nl

  2) De Paro Praktijk Utrecht reageert binnen twee weken na het indienen van uw klacht. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling gebeuren. De aard van de klacht bepaald of deze binnen twee weken afgehandeld kan worden of dat er eventueel nader onderzoek nodig is. In het laatste geval wordt u op de hoogte gehouden van de termijn van afhandeling.
   
 • Advies vragen bij het Tandheelkundig informatiepunt
  Komt u er desondanks niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de KNMT. Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de KNMT-geschillenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak.
   
 • Klachtencommissie inschakelen
  Het kan zijn dat het gesprek met ons voor u onbevredigend is, of dat u dit om bepaalde reden niet wilt of kunt voeren. In dat geval kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de onafhankelijke geschillencommissie van de KNMT. De KNMT geschillencommissie past het beginsel van hoor en wederhoor toe om te kunnen beoordelen of de klacht gegrond is.
  Lees meer…

Actueel

Paro Praktijk Utrecht viert dit jaar zijn 30-jarig jubileum. Al 30 jaar is onze praktijk toonaangevend in de parodontologie. Wat hebben we bereikt sinds de oprichting in 1989 en hoe zien wij de toekomst tegemoet?

Voor patiënten

De behandeling van parodontale problemen betreft het steunweefsel van uw tanden en kiezen. Dit vergt veel tijd van uw eigen tandarts. Daarom kunt u door uw tandarts naar ons worden doorverwezen.

Voor verwijzers

Binnen onze praktijk houden wij ons uitsluitend bezig met de behandeling van de tandvleesproblemen van uw patiënten. Voor andere tandheelkundige zorg of voor controles verwijzen wij ze naar u terug.

“Ik bied mijn patiënt de zorg die ik zelf zou willen ontvangen. Dit betekent de tijd nemen, voelen, denken en dan samen ervoor gaan!”

drs. Elmira Boloori, parodontoloog

Afspraak maken of
meer informatie:

T 030 287 05 60
balie@paropraktijk.nl

Bezoekadres:
Livingstonelaan 466
3526 JB UTRECHT

Routebeschrijving

Blijf op de hoogte:

Facebook
Linkedin
 

© 2000 paro•praktijk•utrecht  •  Algemene voorwaarden  •  Disclaimer  •  Privacyverklaring

© 2000 - 2024 Paropraktijk |  /  realisatie: Arjen IJff & De Goudse Wolf