Rechten en plichten

De rechten en plichten van patiënten en van zorgverleners (zoals een tandarts of een andere specialist) zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Geneeskundige behandelingsovereenkomst 

Als een zorgverlener u behandelt, heeft u op grond van de WGBO een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. U hoeft hiervoor geen contract of iets dergelijks te ondertekenen. In de WGBO staan allerlei rechten en plichten die bij deze geneeskundige behandelingsovereenkomst horen. Hier moeten de zorgverlener en u als patiënt zich aan houden.

Plichten van zorgverlener

Een zorgverlener heeft de plicht u te informeren over:

 • Uw huidige gezondheidstoestand en de vooruitzichten
 • De aard en het doel van het onderzoek en de behandeling
 • De te verwachten gevolgen en de risico’s van het onderzoek en de behandeling voor uw gezondheid
 • Andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen

Informatieverstrekking door zorgverlener

De zorgverlener geeft de informatie over het onderzoek en de behandeling:

 • Aan de patiënt zelf als hij 16 jaar of ouder is
 • Aan de patiënt en de ouders/verzorgers als de patiënt tussen de 12 en 16 jaar is
 • Aan de (wettelijke) vertegenwoordiger (ouder, familie, gemachtigde, mentor) bij wilsonbekwaamheid (als iemand op grond van zijn leeftijd of verstandelijke vermogens niet zelf in staat is beslissingen te nemen)

Rechten van de patiënten

Als patiënt heeft u onder andere het recht:

 • Op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand
 • Om op basis van de informatie die u heeft gekregen van de zorgverlener te beslissen of u toestemming geeft voor onderzoek of behandeling
 • Op een second opinion (tweede mening) van een andere deskundige dan de behandelend tandarts
 • Op inzage in uw medisch dossier

Plichten van de patiënten

U heeft ook een aantal plichten. U moet onder andere:

 • De zorgverlener duidelijk en volledig informeren zodat hij/zij u op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen
 • Zoveel mogelijk meewerken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de zorgverlener u geeft

Bron: www.rijksoverheid.nl

Actueel

Paro Praktijk Utrecht viert dit jaar zijn 30-jarig jubileum. Al 30 jaar is onze praktijk toonaangevend in de parodontologie. Wat hebben we bereikt sinds de oprichting in 1989 en hoe zien wij de toekomst tegemoet?

Voor patiënten

De behandeling van parodontale problemen betreft het steunweefsel van uw tanden en kiezen. Dit vergt veel tijd van uw eigen tandarts. Daarom kunt u door uw tandarts naar ons worden doorverwezen.

Voor verwijzers

Binnen onze praktijk houden wij ons uitsluitend bezig met de behandeling van de tandvleesproblemen van uw patiënten. Voor andere tandheelkundige zorg of voor controles verwijzen wij ze naar u terug.

“We creëren een warme en veilige omgeving om onze autotransplantaat patënten te behandelen.”

drs. Wafaa Bourhan, endodontoloog

Afspraak maken of
meer informatie:

T 030 287 05 60
balie@paropraktijk.nl

Bezoekadres:
Livingstonelaan 466
3526 JB UTRECHT

Routebeschrijving

Blijf op de hoogte:

Facebook
Linkedin
 

© 2000 paro•praktijk•utrecht  •  Algemene voorwaarden  •  Disclaimer  •  Privacyverklaring

© 2000 - 2024 Paropraktijk |  /  realisatie: Arjen IJff & De Goudse Wolf