Protocol

Tandplaque op de tanden en kiezen veroorzaakt gingivitis. Deze ontsteking kan zich uitbreiden tot parodontitis waardoor kaakbot rondom de elementen verloren gaat en waardoor uiteindelijk een verhoogde mobiliteit van de elementen ontstaat. 
 
Een tijdige behandeling kan het verlies van elementen voorkomen. Uw patiënt rekent op uw jaarlijkse controle van hun parodontium en uw notities van de PPS-score. 

Paro-Protocol

De ernst van de problemen wisselt. Voor iedereen zal er een individuele invulling van de onderstaande fasen nodig zijn. Als basis voor de behandelingen dient het 'paro-protocol' dat uit 5 onderdelen bestaat:

1. Diagnose en planning

Bij een nieuwe patiënt wordt de toestand van het gebit uitgebreid gedocumenteerd via een functieonderzoek, parodontiumstatus en een röntgenstatus. Indien wenselijk komt er een bacteriologisch onderzoek bij. De patiënt wordt uitstekend geïnformeerd over de behandeling en de bijbehorende kosten. Hij of zij kan op deze manier een weloverwogen keuze maken om zich wel of niet te laten behandelen. De verwijzende tandarts krijgt een brief met een kopie van de parodontiumstatus en een duplicaat van de röntgenstatus.

2. Initiële fase

De meeste patiënten brengen 3 á 4 bezoeken aan de mondhygiënist voor:

  • Het optimaliseren van de mondhygiëne
  • Het verwijderen van tandsteen
  • Root planing en curettage

We maken gebruik van ultrasone apparatuur en geven de voorkeur aan ragers en elektrische tandenborstels. Het eindresultaat is in grote mate afhankelijk van een goede mondhygiëne. Daar letten we nadrukkelijk op.

4. Chirurgische fase

Indien de initiële fase onvoldoende verbetering oplevert wordt chirurgie overwogen voor een stabiele eindsituatie. Aanleidingen zijn onvoldoende pocketreductie en blijvende bloedingen na sonderen, ondanks een goede mondhygiëne.

3. Evaluatie

De parodontoloog ontmoet de patiënt 6 t/m 12 weken na het laatste bezoek aan de mondhygiënist. Een definitief behandelplan wordt gemaakt. Met daarin verwerkt:

  • de ervaringen en wensen van de patiënt
  • de uitkomsten van zijn/haar onderzoek
  • eventueel overleg met de huistandarts

Daarna worden afspraken voor het vervolg gemaakt. Wanneer het resultaat uit de initiële fase voldoende is en geen verdere behandelingen nodig zijn, worden direct afspraken gemaakt voor passende nazorg.

5. Nazorg

Om de resultaten van de initiële fase en eventueel de chirurgische fase zoveel mogelijk te waarborgen, wordt met de patiënt een nazorgschema opgesteld. Regelmatig controle blijft essentieel om vast te stellen hoe de parodontale situatie zich ontwikkelt. Nazorgbehandeling bestaat uit gerichte instructie mondhygiëne en root planing en curettage van de restpockets. Afsluitend wordt het gebit gepolijst.

 

Het proces

  • Goed overleg tussen de behandelaar en de patiënt en een regelmatig contact met de verwijzende tandarts zorgt voor een passend behandelplan. 
  • Regelmatige en betrouwbare terugkoppeling, ook nadat een patiënt bij ons behandeld is, draagt bij aan een goede relatie.
  • Een strakke nazorg vormt een belangrijk onderdeel in het gehele proces.

Actueel

Paro Praktijk Utrecht viert dit jaar zijn 30-jarig jubileum. Al 30 jaar is onze praktijk toonaangevend in de parodontologie. Wat hebben we bereikt sinds de oprichting in 1989 en hoe zien wij de toekomst tegemoet?

Voor patiënten

De behandeling van parodontale problemen betreft het steunweefsel van uw tanden en kiezen. Dit vergt veel tijd van uw eigen tandarts. Daarom kunt u door uw tandarts naar ons worden doorverwezen.

Voor verwijzers

Binnen onze praktijk houden wij ons uitsluitend bezig met de behandeling van de tandvleesproblemen van uw patiënten. Voor andere tandheelkundige zorg of voor controles verwijzen wij ze naar u terug.

"We streven continu naar beter. Betere zorg, betere communicatie, betere instrumenten en methodieken en nog meer kennis over de behandeling en professie."

- Prof. dr. Fridus van der Weijden, oprichter en partner

Afspraak maken of
meer informatie:

T 030 287 05 60
balie@paropraktijk.nl

Bezoekadres:
Livingstonelaan 466
3526 JB UTRECHT

Routebeschrijving

Blijf op de hoogte:

Facebook
Linkedin
 

© 2000 paro•praktijk•utrecht  •  Algemene voorwaarden  •  Disclaimer  •  Privacyverklaring

© 2000 - 2024 Paropraktijk |  /  realisatie: Arjen IJff & De Goudse Wolf