Vragen

Na het behandelen van vele honderden patiënten merken we dat er sommige vragen sterk leven onder verwijzers, deze hebben wij hieronder voor u gebundeld en beantwoord.

01 - Krijg ik röntgenfoto's?

Voor het merendeel van de patiënten wordt een complete röntgenstatus vervaardigd. U krijgt hier een kopie van zodat we beiden over dezelfde informatie beschikken. Wij gebruiken deze röntgenfoto's voor onze tandheelkundige diagnostiek, om de relatie tussen het botniveau en de gebitselementen vast te kunnen stellen en om toekomstige veranderingen mee te kunnen vergelijken (monitoren van het botniveau).

02 - Is een kweek echt nuttig?

Bacteriologisch onderzoek van de subgingivale flora is in Nederland een veelbesproken onderwerp. Gedurende onze >10 jaar behandelervaring, zien wij een enorme reductie van de noodzaak tot chirurgie met gebruik van microbiologische informatie en de anti-microbiele therapie die (mogelijk) volgt. Hoewel een kweekuitslag nooit 100% sluitende informatie oplevert, menen wij dat patienten zeer veel baat hebben bij deze geringe investering in extra diagnostiek. Uiteindelijk zal voor iedere patiënt het klinisch beeld van het parodontium bepalend zijn voor de keuze om al dan niet met antibiotica te ondersteunen.

03 - Wanneer helpt antibiotica?

Naast het verkrijgen van een goede mondhygiëne en het uitvoeren van een grondige professionele gebitsreiniging kan er voor gekozen worden om de behandeling te ondersteunen met een antibioticakuur. Deze afweging wordt door de tandarts-parodontoloog gemaakt op basis van de uitslag van het microbiologisch onderzoek en het klinisch beeld. Een antibioticakuur kan effectief zijn wanneer er specifieke pathogene bacteriën de oorzaak zijn van de infectie. Het gebruik van een antibioticakuur heeft alleen zin wanneer dit precies volgens de voorschriften gebruikt wordt. Een duidelijke en heldere uitleg aan de patiënt is hierin dus wenselijk. Sinds 1989 maken we al gebruik van antibiotica ter ondersteuning van de parodontale behandeling, in veel gevallen is gebleken dat dit positieve behandelresultaten oplevert.

04 - Welk spoelmiddel gebruiken jullie?

Wanneer de parodontale behandeling ondersteund wordt met een antibioticakuur adviseren wij patiënten 2 maal daags te spoelen met waterstofperoxide in combinatie met Perio-Aid intensive care®. De werkzame stoffen in het spoelmiddel Perio-Aid intensive care® zijn chloorhexidine en cetylpyridinium chloride (CPC). Het spoelen met de twee spoelmiddelen zorgt er voor dat het terug groeien van de bacteriën zoveel mogelijk wordt geremd, dit door de antimicrobiële werking ervan. Eveneens remt het de palaquegroei en de combinatie van de spoelmiddelen leidt tot minder bruine aanslag op de gebitselementen, wat een bijwerking is van het spoelen met een spoelmiddel dat chloorhexidine bevat.

05 - Hoe omgaan met furcaties?

De "nachtmerrie" van de parodontologie. Als een furcatie-gebied voor de furcatie-sonde toegankelijk blijkt, is het al bevolkt met miljoenen bacteriën. Furcaties zijn slecht toegankelijk met instrumenten en voor patiënten vrijwel onbereikbaar. Als we een therapie instellen, dan streven we naar het toegankelijk maken van het furcatie-gebied voor mondhygiëne. Alternatieve therapie is extractie of regelmatig subgingivale reiniging. Bij aanwezigheid van furcaties is extractie van de 7'ens vaak een advies om de furcatie problemen van de 6'en optimaal te kunnen behandelen om zo de levensduur te verlengen.

06 - Hoe voorbereiden op wortelresectie?

Het verwijderen van de disto-buccale radix bij de eerste bovenmolaren is wat ons betreft de eerste keus om een furcatie toegankelijk te maken. Voorafgaand aan deze ingreep verzoeken we u om een endo te doen in de 2 andere kanalen en de ingang van het buccale kanaal vanuit de pulpakamer af te vullen met amalgaam of composiet. Als wij de radix dan verwijderen is de endodontische opening alvast afgevuld.

07 - Relatie tussen endo- en parodontium belangrijk?

Recent onderzoek binnen ons patiëntenbestand heeft laten zien dat de parodontale afbraak rondom endodontisch behandelde elementen groter is. Het is vanuit de endodontie bekend dat er een nauwe relatie kan bestaan tussen het endodontium en het parodontium (ook naar furcatie gebieden). Indien een peri-apicale ontsteking communiceert met de pocket dan bestaat er een verbinding voor bacteriën tot aan de apex. Dit is vaak een ongunstige situatie met weinig kans op herstel. De kans op herstel is groter als een peri-apicale ontsteking pusafvloed via een fistel gang naar de marginale gingiva vertoont. Vaak blijkt dat in zo'n geval een endo afdoende is om het probleem op te lossen. 

08 - Veroorzaakt occlusaal trauma ontstekingen?

Vanuit de Amerikaanse literatuur is occlusaal trauma aangemerkt als oorzaak voor parodontitis. Onderzoek uit de jaren '70 uit Scandinavië geeft aan dat alleen de combinatie occlusaal trauma en een parodontale ontsteking kan leiden tot versnelde afbraak. Wel zien we bij onze patiënten dat elementen die in de occlusie en articulatie soms een verhoogd contact hebben, meer afbraak vertonen. Vaak zal een goede parodontale therapie afdoende zijn om verdere progressie te voorkomen.

09 - Kroonverlenging vraagt extra aandacht?

Chirurgisch kroonverlening is een snelle en effectieve manier om diep carieuze laesies en fracturen makkelijker te kunnen restaureren. Beperkingen zijn vooral de esthetiek en furcatie problemen. Na ongeveer 6 weken kunt u verder met een definitieve restauratie. Het is tijdens chirurgie handig als er al een noodvoorziening aanwezig is zodat we een idee hebben waar u naar toe wilt. Kroonverlenging om de esthetiek te verbeteren vergt wat meer voorbereiding. Een sheet (diep trek plaatje) met de gewenste kroonranden helpt om tijdens chirurgie nauwkeuriger te kunnen werken.

Actueel

Paro Praktijk Utrecht viert dit jaar zijn 30-jarig jubileum. Al 30 jaar is onze praktijk toonaangevend in de parodontologie. Wat hebben we bereikt sinds de oprichting in 1989 en hoe zien wij de toekomst tegemoet?

Voor patiënten

De behandeling van parodontale problemen betreft het steunweefsel van uw tanden en kiezen. Dit vergt veel tijd van uw eigen tandarts. Daarom kunt u door uw tandarts naar ons worden doorverwezen.

Voor verwijzers

Binnen onze praktijk houden wij ons uitsluitend bezig met de behandeling van de tandvleesproblemen van uw patiënten. Voor andere tandheelkundige zorg of voor controles verwijzen wij ze naar u terug.

“We creëren een warme en veilige omgeving om onze autotransplantaat patënten te behandelen.”

drs. Wafaa Bourhan, endodontoloog

Afspraak maken of
meer informatie:

T 030 287 05 60
balie@paropraktijk.nl

Bezoekadres:
Livingstonelaan 466
3526 JB UTRECHT

Routebeschrijving

Blijf op de hoogte:

Facebook
Linkedin
 

© 2000 paro•praktijk•utrecht  •  Algemene voorwaarden  •  Disclaimer  •  Privacyverklaring

© 2000 - 2024 Paropraktijk |  /  realisatie: Arjen IJff & De Goudse Wolf