Vragen

Na het helpen van vele honderden patiënten merken we dat sommige vragen sterk leven onder mensen. Deze zijn hieronder gebundeld en beantwoord.

01 - Krijg ik röntgenfoto's?

Voor het merendeel van de patiënten wordt een complete set röntgenfoto's gemaakt, om de relatie tussen het botniveau en de gebitselementen vast te stellen. Van deze set foto's ontvangt u een kopie zodat we beiden over dezelfde röntgeninformatie beschikken. Dat scheelt in de afstemming. Wij gebruiken deze foto's voor onze tandheelkundige diagnostiek, het botverloop en om toekomstige veranderingen mee te kunnen vergelijken.

02 - Is een kweek echt nuttig?

Bacteriologisch onderzoek van de subgingivale flora is in Nederland een veelbesproken onderwerp. Gedurende onze >10 jaar behandelervaring, zien wij een enorme reductie van de noodzaak tot chirurgie met gebruik van microbiologische informatie en de anti-microbiele therapie die (mogelijk) volgt. Hoewel een kweekuitslag nooit 100% sluitende informatie oplevert, menen wij dat patienten zeer veel baat hebben bij deze geringe investering in extra diagnostiek. Uiteindelijk zal voor iedere patiënt het klinisch beeld van het parodontium bepalend zijn voor de keuze om al dan niet met antibiotica te ondersteunen.

03 - Wanneer helpt antibiotica?

Sinds 1989 maken we gebruik van antibiotica ter ondersteuning van onze initiële behandeling. De uitslag van de kweek helpt ons hierbij en keus te maken. Omdat de supragingivale plaque het effect van de antibiotica kan verminderen laten we in een aantal gevallen spoelen met Chloorhexidine en Bocasan voor een optimaal effect. Antibiotica worden vrijwel altijd vooraf gegaan door een grondige subgingivale reiniging. De enige uitzondering is een acute ontsteking die snel tot rust gebracht moet worden. Dit komt sporadisch voor.

04 - Welk spoelmiddel gebruiken jullie?

Uit recent onderzoek is gebleken dat spoelen met een combinatie van Bocasan en Chloorhexidine een optimale remming geeft van plaquegroei en een positief effect heeft op de gezondheid van het tandvlees. Het anti-microbiel spectrum van beide spoelmiddelen is verschillend, waardoor ze elkaar aanvullen. Bijkomend voordeel is dat er minder verkleuring optreedt, wat een normale bijwerking is van spoelen met Chloorhexidine.

05 - Hoe omgaan met furcaties?

De "nachtmerrie" van de parodontologie. Als een furcatie-gebied voor de furcatie-sonde toegankelijk blijkt, is het al bevolkt met miljoenen bacteriën. Furcaties zijn slecht toegankelijk voor instrumenten en voor patiënten vrijwel onbereikbaar. Als we een therapie instellen, dan streven we naar het toegankelijk maken van het furcatie-gebied voor mondhygiëne. Alternatieve therapie is extractie of regelmatig subgingivaal reiniging. Bij aanwezigheid van furcaties is extractie van de 7'ens vaak een advies om de furcatie problemen van de 6'en optimaal te kunnen behandelen om zo de levensduur te verlengen.

06 - Hoe voorbereiden op wortelresectie?

Het verwijderen van de disto-buccale radix bij de eerste bovenmolaren is wat ons betreft de eerste keus om een furcatie toegankelijk te maken. Voorafgaand aan deze ingreep verzoeken we u om een endo te doen in de 2 andere kanalen en de ingang van het buccale kanaal vanuit de pulpakamer af te vullen met amalgaam of composiet. Als wij de radix dan verwijderen is de endodontische opening alvast afgevuld.

07 - Relatie tussen endo- en parodontium belangrijk?

Recent onderzoek binnen ons patiëntenbestand heeft laten zien dat de parodontale afbraak rondom endodontisch behandelde elementen groter is. Het is vanuit de endodontie bekend dat er een nauwe relatie kan bestaan tussen het endodontium en parodontium (ook naar furcatie gebieden). Indien een peri-apicale ontsteking communiceert met de pocket dan bestaat er een verbinding voor bacteriën tot aan de apex. Dit is vaak een ongunstige situatie met weinig kans op herstel. De kans op herstel is groter als een peri-apicale ontsteking pusafvloed via een fistel gang naar de marginale gingiva vertoont. Vaak blijkt dat in zo'n geval een endo afdoende is om het probleem op te lossen. 

08 - Veroorzaakt occlusaal trauma ontstekingen?

Vanuit de Amerikaanse literatuur is occlusaal trauma aangemerkt als oorzaak voor parodontitis. Onderzoek uit de jaren '70 uit Scandinavië dat alleen de combinatie occlusaal trauma en een parodontale ontsteking kan leiden tot versnelde afbraak. Wel zien we in onze patiënten dat elementen die in de occlusie en articulatie soms een verhoogd contact hebben, meer afbraak vertonen. Vaak zal een goede parodontale therapie afdoende zijn om verdere progressie te voorkomen.

09 - Kroonverlenging vraagt extra aandacht?

Chirurgisch kroonverlening is een snelle en effectieve manier om diep carieuze laesies en fracturen makkelijker te kunnen restaureren. Beperkingen zijn vooral de esthetiek en furcatie problemen. Na ongeveer 6 weken kunt u verder met een definitieve restauratie. Het is tijdens chirurgie al handig als er een noodvoorziening aanwezig is zodat we een idee hebben waar u naar toe wilt. Kroonverlenging om de esthetiek te verbeteren vergt wat meer voorbereiding. Een sheet (diep trek plaatje) met de gewenste kroonranden helpt om tijdens chirurgie nauwkeuriger te kunnen werken.

Actueel

Paropraktijk Utrecht viert dit jaar zijn 30-jarig jubileum. Al 30 jaar is onze praktijk toonaangevend in de parodontologie. Wat hebben we bereikt sinds de oprichting in 1989 en hoe zien wij de toekomst tegemoet?

Voor patiënten

De behandeling van parodontale problemen betreft het steunweefsel van uw tanden en kiezen. Dit vergt veel tijd van uw eigen tandarts. Daarom kunt u door uw tandarts naar ons worden doorverwezen.

Voor verwijzers

Binnen onze praktijk houden wij ons uitsluitend bezig met de behandeling van de tandvleesproblemen van uw patiënten. Voor andere tandheelkundige zorg of voor controles verwijzen wij ze naar u terug.

“Ik bied mijn patiënt de zorg die ik zelf zou willen ontvangen. Dit betekent de tijd nemen, voelen, denken en dan samen ervoor gaan!”

drs. Elmira Boloori, parodontoloog

Afspraak maken of
meer informatie:

T 030 287 05 60
balie@paropraktijk.nl

Bezoekadres:
Livingstonelaan 466
3526 JB UTRECHT

Routebeschrijving

Blijf op de hoogte:

Facebook
Linkedin
 

© 2000 paro•praktijk•utrecht  •  Algemene voorwaarden  •  Disclaimer  •  Privacyverklaring  •   Onze praktijk en corona

© 2000 - 2023 Paropraktijk |  /  realisatie: Arjen IJff & De Goudse Wolf