Resultaat enquête 2017

Het doel van onze enquête was om met het oog op toekomstige ontwikkelingen inzicht te krijgen in de behoefte van patiënten naar ruimere openingstijden. De enquête werd ingevuld door een vergelijkbaar aantal mannen (48%) als vrouwen (52%). Ruim 80% gaf aan de praktijk tenminste 2 keer per jaar te bezoeken.

Resultaat

Van de ondervraagde patiënten is ruim 90% tevreden met de huidige openingstijden van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00. Slechts 8% geeft aan niet tevreden te zijn met onze openingstijden.

Stellen we echter de vraag ‘zou u ruimere openingstijden wensen?’ dan antwoordt 23% hierop bevestigend. In die gevallen gaat een duidelijke voorkeur uit naar langere openingstijden in de avond (61%), gevolgd door openingstijden in het weekend (17%). Een kleine groep heeft een voorkeur voor vroegere openingstijden (13%) of prefereert meer ruimte in de middag (8%).

Conclusie

Met behulp van ruimere openingstijden kan de praktijk gehoor geven aan een behoefte van patiënten door meer ruimte te bieden bij het plannen van afspraken. Uit de resultaten van onze enquête blijkt die behoefte onder een kleine groep (8%) te bestaan. Uit de gegevens blijkt wel dat, indien de mogelijkheid zou bestaan, 61% ruimere openingstijden in de avond prefereert. Deze informatie wil de praktijk in de toekomst gebruiken om de service aan onze patiënten te verbeteren.

Actueel

Paro Praktijk Utrecht viert dit jaar zijn 30-jarig jubileum. Al 30 jaar is onze praktijk toonaangevend in de parodontologie. Wat hebben we bereikt sinds de oprichting in 1989 en hoe zien wij de toekomst tegemoet?

Voor patiënten

De behandeling van parodontale problemen betreft het steunweefsel van uw tanden en kiezen. Dit vergt veel tijd van uw eigen tandarts. Daarom kunt u door uw tandarts naar ons worden doorverwezen.

Voor verwijzers

Binnen onze praktijk houden wij ons uitsluitend bezig met de behandeling van de tandvleesproblemen van uw patiënten. Voor andere tandheelkundige zorg of voor controles verwijzen wij ze naar u terug.

drs. Moaad Alami, parodontoloog

Afspraak maken of
meer informatie:

T 030 287 05 60
balie@paropraktijk.nl

Bezoekadres:
Livingstonelaan 466
3526 JB UTRECHT

Routebeschrijving

Blijf op de hoogte:

Facebook
Linkedin
 

© 2000 paro•praktijk•utrecht  •  Algemene voorwaarden  •  Disclaimer  •  Privacyverklaring

© 2000 - 2024 Paropraktijk |  /  realisatie: Arjen IJff & De Goudse Wolf