Resultaat enqûete 2017

Het doel van onze enquete was om met het oog op toekomstige ontwikkelingen inzicht te krijgen in de behoefte van patiënten naar ruimere openingstijden. De enquete werd ingevuld door een vergelijkbaar aantal mannen (48%) als vrouwen (52%). Ruim 80% gaf aan de praktijk tenminste 2 keer per jaar te bezoeken.

Resultaat

Van de ondervraagde patiënten is ruim 90% tevreden met de huidige openingstijden van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00. Slechts 8% geeft aan niet tevreden te zijn met onze openingstijden.

Stellen we echter de vraag ‘zou u ruimere openingstijden wensen?’ dan antwoordt 23% hierop bevestigend. In die gevallen gaat een duidelijke voorkeur uit naar langere openingstijden in de avond (61%), gevolgd door openingstijden in het weekend (17%). Een kleine groep heeft een voorkeur voor vroegere openingstijden (13%) of prefereert meer ruimte in de middag (8%).

Conclusie

Met behulp van ruimere openingstijden kan de praktijk gehoor geven aan een behoefte van patiënten door meer ruimte te bieden bij het plannen van afspraken. Uit de resultaten van onze enquete blijkt die behoefte onder een kleine groep (8%) te bestaan. Uit de gegevens blijkt wel dat, indien de mogelijkheid zou bestaan 61% ruimere openingstijden in de avond prefereert. Deze informatie wil de praktijk in de toekomst gebruiken om de service aan onze patiënten te verbeteren.

Actueel

Paropraktijk Utrecht viert dit jaar zijn 30-jarig jubileum. Al 30 jaar is onze praktijk toonaangevend in de parodontologie. Wat hebben we bereikt sinds de oprichting in 1989 en hoe zien wij de toekomst tegemoet?

Voor patiënten

De behandeling van parodontale problemen betreft het steunweefsel van uw tanden en kiezen. Dit vergt veel tijd van uw eigen tandarts. Daarom kunt u door uw tandarts naar ons worden doorverwezen.

Voor verwijzers

Binnen onze praktijk houden wij ons uitsluitend bezig met de behandeling van de tandvleesproblemen van uw patiënten. Voor andere tandheelkundige zorg of voor controles verwijzen wij ze naar u terug.

“Ik bied mijn patiënt de zorg die ik zelf zou willen ontvangen. Dit betekent de tijd nemen, voelen, denken en dan samen ervoor gaan!”

drs. Elmira Boloori, parodontoloog

Afspraak maken of
meer informatie:

T 030 287 05 60
balie@paropraktijk.nl

Bezoekadres:
Livingstonelaan 466
3526 JB UTRECHT

Routebeschrijving

Blijf op de hoogte:

Facebook
Linkedin
 

© 2000 paro•praktijk•utrecht  •  Algemene voorwaarden  •  Disclaimer  •  Privacyverklaring  •   Onze praktijk en corona

© 2000 - 2023 Paropraktijk |  /  realisatie: Arjen IJff & De Goudse Wolf