Kwaliteitscertificaat

 

De Paro Praktijk Utrecht is sinds begin 2012 ISO gecertificeerd. Wat betekent dit voor u?

Certificatie is dé manier om zichtbaar te maken dat een zorg-organisatie intern de zaken goed op orde heeft, dat de cliënt altijd centraal staat en dat de organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbetering.

Bij ISO-certificatie worden normen gehanteerd met specifieke kwaliteitseisen waaraan een managementsysteem moet voldoen. Als een managementsysteem is gecertificeerd volgens deze norm, betekent het dat de interne bedrijfsvoering optimaal is geregeld. Dit levert veel op: goede produkten en diensten, gemotiveerde medewerkers, minder kosten en het allerbelangrijkste: tevreden klanten.

De praktijk is momenteel NEN-EN 15224 gecertificeerd. Deze Europese norm is gericht op zorgprocessen en beoogt de eisen en concepten van de ISO 9001:2015 bij te stellen en te specificeren voor de specifieke omstandigheden in zorg en welzijn.

Een ISO-certificaat is maximaal drie jaar geldig. Hierna volgt er weer een nieuwe audit voor de volgende drie jaar. Aangezien kwaliteitszorg een continu proces is, moeten tussentijdse controles (audits) waarborgen dat de kwaliteitsnormen voortdurend worden gehaald en nageleefd.

Nog geen nieuws beschikbaar.

Livingstonelaan 466 - 3526 JB Utrecht - T 030-2870560 - E balie@paropraktijk.nl