Patiënttevredenheid

Als praktijk dagen we onszelf continue uit het kwaliteitsniveau van onze zorgverlening te verhogen en steeds verder te professionaliseren. Daarom vinden wij het belangrijk om te weten wat onze patiënten van ons vinden. Om hier inzicht in te krijgen hanteert de praktijk nauwgezet een registratiesysteem voor klachten, opmerkingen en adviezen van patiënten. Daarnaast worden met regelmaat enquêtes onder onze patiënten uitgevoerd.

in 2014 is de verandering van mondhygiënegedrag van een patiënt door onze instructies onderzocht.

In 2013 hebben we aan patiënten gevraagd wat ze van onze webwinkel Ragershop.com vonden.

Met de patiënttevredenheidsenquête 2012 probeerden we te onderzoeken in welke mate patiënten tevreden zijn over het financiële aspect van onze behandelingen en onze (telefonische) bereikbaarheid. Patiënten zijn overwegend tevreden tot zeer tevreden over onze telefonische bereikbaarheid! Tevens gaf een meerderheid aan tevreden tot zeer tevreden te zijn over de duidelijkheid van onze rekeningen. Ontevredenheid is er met name over de mate waarin verzekeraars de kosten dekken.    

Met de enquête in 2011 hebben we geprobeerd  de tevredenheid van  patiënten over verschillende facetten van onze behandelingen in kaart te brengen.

De resultaten leest u op de website.

Nog geen nieuws beschikbaar.

Livingstonelaan 466 - 3526 JB Utrecht - T 030-2870560 - E balie@paropraktijk.nl