Klacht

De medewerkers van de Paro Praktijk Utrecht vinden een zorgvuldige behandeling en bejegening van patiënten belangrijk. Desondanks kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over uw behandeling, de wijze waarop u bent voorgelicht, hoe men zich tegenover u gedroeg of de manier waarop zaken zijn georganiseerd.
 
Klagen over een medische behandeling of dienstverlening is niet altijd gemakkelijk.
 
Toch is het belangrijk dat u eventuele onvrede uitspreekt en iets met een klacht doet. Elke klacht biedt ons namelijk de mogelijkheid om als organisatie te verbeteren. Praat eerst met de betrokken persoon. Er kan sprake zijn van een misverstand of wellicht hebben wij u iets niet goed genoeg uitgelegd. Samen met de betrokken persoon kunt u een eventueel misverstand uit de wereld helpen of zoeken naar een oplossing. Is het resultaat voor u onbevredigend en komt u er niet uit, dan kunt u uw klacht indienen bij de praktijkmanager. Daarnaast is de Paro Praktijk Utrecht aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie.

Wat kunt u doen?

Wij vernemen graag uw ervaringen. Deze stellen ons in staat de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening waar nodig te verbeteren. U kunt de volgende acties ondernemen:
 • Uw klacht bespreken met uw behandelaar
  Als u een klacht heeft kunt u deze het beste met de behandelaar bespreken. De betreffende persoon zal proberen om samen met u het probleem op te lossen. Een open gesprek werkt vaak verhelderend en kan uw ontevredenheid wegnemen.

  1) Indien er niet uitkomt met de betrokken persoon, kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken.

  Mondeling Dit kunt u doen bij de praktijkmanager Hannie Ribbink.

  Schriftelijk Indien u uw klacht zelf op schrift wilt zetten, kunt u dit sturen naar: Paro Praktijk Utrecht, t.a.v. H. Ribbink, Livingstonelaan 466, 3526 JB Utrecht

  2) De Paro Praktijk Utrecht reageert binnen twee weken na het indienen op uw klacht. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling gebeuren. De aard van de klacht bepaald of deze binnen twee weken afgehandeld kan worden of dat er eventueel nader onderzoek nodig is. In het laatste geval wordt u op de hoogte gehouden van de termijn van afhandeling.
   
 • Advies vragen bij het Tandheelkundig informatiepunt
  Komt u er desondanks niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de KNMT. Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de KNMT-geschillenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak
   
 • Klachtencommissie inschakelen
  Het kan zijn dat het gesprek met ons voor u onbevredigend is, of dat u dit om bepaalde reden niet wilt of kunt voeren. In dat geval kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de onafhankelijke geschillencommissie van de KNMT. De KNMT geschillencommissie past het beginsel van hoor en wederhoor toe om te kunnen beoordelen of de klacht gegrond is.
  Lees meer…
Nog geen nieuws beschikbaar.

Livingstonelaan 466 - 3526 JB Utrecht - T 030-2870560 - E balie@paropraktijk.nl