Vervolgbezoek

Een vervolgbezoek bestaat voornamelijk aan een bezoek aan de mondhygiënist. Dit bezoek zal zich zo nodig een aantal keren herhalen.
 
De mondhygiënist besteedt aandacht aan:
  • Röntgenfoto’s maken: inschatten van kaakbotverlies en ontstekingen rond de tandwortel
  • Begeleiden naar een optimale mondhygiëne
  • Verwijderen van plaque, tandsteen en aanslag onder en boven het tandvlees

Werkwijze vervolgbezoeken

Tijdens de vervolgbezoeken verwijdert de mondhygiënist of de preventie-assistent de moeilijk te verwijderen tandplaque en tandsteen. Die zit vaak diep in de pockets, waardoor de patiënt het zelf niet kan verwijderen.

Ernstige parodontitis

Bij Ernstige parodontitis wordt door middel van een kweek onderzocht welke bacteriën in de pockets aanwezig zijn. Mede op basis van de uitslag van dit onderzoek wordt de behandeling bepaald. Indien nodig zullen de bacteriën met antibiotica moeten worden bestreden.
Nog geen nieuws beschikbaar.

Livingstonelaan 466 - 3526 JB Utrecht - T 030-2870560 - E balie@paropraktijk.nl