Actueel Archief

Nederlanders belonen tandarts met een 8

Uit het onderzoek Belevingen 2018 van het Centraal Bureau voor de Statistiek bljkt dat de fysiotherapeut en de tandarts de hoogste cijfers krijgen met respectievelijk een 8,1 en 8,0. De huisarts werd beloond met een 7,8. In 2018 bezochen 8 op de 10 volwassenen van 18 jaar of ouder de tandarts.

De Praktijk is rond Kerst en Oud & Nieuw gesloten

Wij zijn van 21 december t/m 5 januari gesloten.

In dringende spoedgevallen zijn wij bereikbaar via onze semafoon.(06-650 013 31); Toets nadat de semafoontelefoniste hierom vraagt uw eigen 10-cijferige telefoonnummer in en sluit u af met een hekje (#).

Wij staan vanaf 6 januari 2020 weer voor u klaar.
Fijne Feestdagen!

Uw nota

Onze factuur ontvangt u tot 1 januari 2020 via Fa-med. Dit is een organisatie die binnen de gezondheidszorg het versturen en innen van nota´s verzorgt. Ook wij maken gebruik van deze dienstverlening. Op de factuur staan de behandelingen omschreven met een code. Omdat Famed is samen gegaan met Infomedics ontvangt u na 1 januari de nota voor onze zorg van Infomedics. [Klik  hier voor meer informatie over Infomedics].

Vroegtijdige verwijdering van melkkies

Uit een analyse van onderzoeksgegevens van een project onder schoolkinderen in Brazilie is gebleken dat als een melkkies voor de leeftijd van 8 jaar wordt getrokken er een grotere kans is in afwijkingen in de stand van de blijvende kies. Behoud van melkelementen tot na de leeftijd van 8 jaar of totdat deze spontaan verloren gaan moet worden nagestreefd om de noodzaak voor orthodontische correctie te verminderen.
Lees hier het abstract van het artikel

Vroegtijdige verwijdering van melkkies

Uit een analyse van onderzoeksgegevens van een project onder schoolkinderen in Brazilie is gebleken dat als een melkkies voor de leeftijd van 8 jaar wordt getrokken er een grotere kans is in afwijkingen in de stand van de blijvende kies. Behoud van melkelementen tot na de leeftijd van 8 jaar of totdat deze spontaan verloren gaan moet worden nagestreefd om de noodzaak voor orthodontische correctie te verminderen.
Lees hier het abstract van het artikel

Persoonlijke mondhygiene zonder fluoride

In een recent systematic reveiw laat Philippe Hujoel zien dat dagelijkse mondhygiene zonder fluoride niet bijdraagt aan een reductie van de incidentie van caries. De auteurs waarschuwen dan ook voor het gebruik van tandpasta's zonder fluoride. Ze noemen het zelfs gevaarlijk als het dieet van degene die hiervoor kiest suikers bevat.  Klik hier voor het abstract

Persoonlijke mondhygiene zonder fluoride

In een recent systematic reveiw laat Philippe Hujoel zien dat dagelijkse mondhygiene zonder fluoride niet bijdraagt aan een reductie van de incidentie van caries. De auteurs waarschuwen dan ook voor het gebruik van tandpasta's zonder fluoride. Ze noemen het zelfs gevaarlijk als het dieet van degene die hiervoor kiest suikers bevat.  Klik hier voor het abstract

Succes van niet-chirurgische parodontale behandelmethode

Een tandartspraktijk die gecertificeerd is moet monitoren op zijn primaire processen om te kijken of vooraf gestelde doelen behaald worden. In de Paro Praktijk Utrecht werd als gewenst einddoel van de actieve niet-chirurgische parodontale therapie gesteld dat na behandeling de pocketdiepte ≤ 5 mm moest zijn om van succes te spreken. Er is in een periode van 3 jaar bijgehouden of dit eindresultaat ook werd behaald.

Lees verder

Succes van niet-chirurgische parodontale behandelmethode

Een tandartspraktijk die gecertificeerd is moet monitoren op zijn primaire processen om te kijken of vooraf gestelde doelen behaald worden. In de Paro Praktijk Utrecht werd als gewenst einddoel van de actieve niet-chirurgische parodontale therapie gesteld dat na behandeling de pocketdiepte ≤ 5 mm moest zijn om van succes te spreken. Er is in een periode van 3 jaar bijgehouden of dit eindresultaat ook werd behaald.

Lees verder

Het effect van tandpasta-een samenvatting van het bewijs.

In een recent Meta-Review van Cees Valkenburg, dat is gepubliceerd in Periodontology 2000, wordt de literatuur met betrekking tot tandpastas samengevat. Hieruit komt naar voren dat tandpastas met active ingredienten, zoals bijv. tinfluoirde en triclosan, een extra bijdrage geven aan het verminderen van tandplaque en tandvleesontsteking. Klik hier voor het volledige artikel.

Het effect van tandpasta-een samenvatting van het bewijs.

In een recent Meta-Review van Cees Valkenburg, dat is gepubliceerd in Periodontology 2000, wordt de literatuur met betrekking tot tandpastas samengevat. Hieruit komt naar voren dat tandpastas met active ingredienten, zoals bijv. tinfluoirde en triclosan, een extra bijdrage geven aan het verminderen van tandplaque en tandvleesontsteking. Klik hier voor het volledige artikel.

De feiten achter het gebruik van fluoride

Fluoride heeft een gunstige effect mbt cariës (tandbederf) preventie. Dit artikel, die op dentalinfo is gepubliceerd, geeft een wetenschappelijke uitleg over het gebruik van fluoride in de tandheelkunde.

Autotransplantatie

Autotransplantatie is een waardevolle tandvervangende techniek voor patiënten met ontbrekende  gebitselementen. Meer over autotransplantatie leest u hier. De Paro Praktijk Utrecht biedt deze innovatieve mogelijkheid van tandheelkundige zorg aan.

De feiten achter het gebruik van fluoride

Fluoride heeft een gunstige effect mbt cariës (tandbederf) preventie. Dit artikel, die op dentalinfo is gepubliceerd, geeft een wetenschappelijke uitleg over het gebruik van fluoride in de tandheelkunde.

Autotransplantatie

Autotransplantatie is een waardevolle tandvervangende techniek voor patiënten met ontbrekende  gebitselementen. Meer over autotransplantatie leest u hier. De Paro Praktijk Utrecht biedt deze innovatieve mogelijkheid van tandheelkundige zorg aan.

De sleur van het tanden stoken

Stel, het lukt je om daadwerkelijk je tanden te gaan stoken. Dat had je allang moeten doen, maar er is een bepaald soort midlife-mindset voor nodig om zo’n plan ook door te zetten. Lees de ironie in de Volkskrant.

De sleur van het tanden stoken

Stel, het lukt je om daadwerkelijk je tanden te gaan stoken. Dat had je allang moeten doen, maar er is een bepaald soort midlife-mindset voor nodig om zo’n plan ook door te zetten. Lees de ironie in de Volkskrant.

Associatie Parodontitis en Erectiestoornissen

Er is inmiddels redelijk wat literatuur bekend die een associatie beschrijft tussen parodontitis en erectiestoornissen. Klik hier voor een recent overzicht.
Wij willen er op wijzen dat het een statische associatie betreft waarvan het biologisch mechanisme nog onderzocht moet worden. Of het om een causaal verband gaat of dat het een zogenaamd 'spurious relationship' is moet toekomstig onderzoek uitwijzen. Tot die tijd vinden wij dat de associatie niet teveel uitvergroot moet worden.

Associatie Parodontitis en Erectiestoornissen

Er is inmiddels redelijk wat literatuur bekend die een associatie beschrijft tussen parodontitis en erectiestoornissen. Klik hier voor een recent overzicht.
Wij willen er op wijzen dat het een statische associatie betreft waarvan het biologisch mechanisme nog onderzocht moet worden. Of het om een causaal verband gaat of dat het een zogenaamd 'spurious relationship' is moet toekomstig onderzoek uitwijzen. Tot die tijd vinden wij dat de associatie niet teveel uitvergroot moet worden.

VGZ heeft onverantwoord inkoopbeleid implantaten

VGZ zet de mondgezondheid van haar verzekerden op het spel door tandwortelimplantaten zonder wetenschappelijke onderbouwing als verplichte verstrekking aan haar verzekerden voor te schrijven.
Klik hier voor het persbericht van de NVOI.

VGZ heeft onverantwoord inkoopbeleid implantaten

VGZ zet de mondgezondheid van haar verzekerden op het spel door tandwortelimplantaten zonder wetenschappelijke onderbouwing als verplichte verstrekking aan haar verzekerden voor te schrijven.
Klik hier voor het persbericht van de NVOI.

Save the Date

Op 19 juni 2020 vindt het lustrumcongres van de Paro Praktijk Utrecht en Implantologie Utrecht plaats. Op die dag worden 30 jaar parodontologie en 12,5 jaar implantologie in de regio Utrecht samen feestelijk en vakinhoudelijk gevierd. 
Volg de organisatie van het congres via deze link

Save the Date

Op 19 juni 2020 vindt het lustrumcongres van de Paro Praktijk Utrecht en Implantologie Utrecht plaats. Op die dag worden 30 jaar parodontologie en 12,5 jaar implantologie in de regio Utrecht samen feestelijk en vakinhoudelijk gevierd. 
Volg de organisatie van het congres via deze link

Tandartstarieven met ingang van 2019

Wij hanteren de tandartstarieven die voor 2019 zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 
Klik hier voor meer informatie.

Lees verder

Tandartstarieven met ingang van 2019

Wij hanteren de tandartstarieven die voor 2019 zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 
Klik hier voor meer informatie.

Lees verder

Tandapsta remt de vorming van tandplak

Een recent literatuuronderzoek laat zien dat  ingredienten in tandpasta de vorming van tandplak onderdrukken. In dit onderzoek werd er 4 dagen niet gepoetst maar wel gespoeld met tandpasta opgelost in water. In vergelijking met spoelen met alleen water was er na 4 dagen bij het gebruik van de oplossing van tandpasta minder tandplak aanwezig.
Klik hier voor de samenvatting

The Sound of Music

Er is maar weinig onderzoek gedaan naar de rol van het gebit en de mondmusculatuur als het gaat om gemak waarmee een blaasinstrument bespeelt kan worden en de kwaliteit van de toon die daarmee geproduceerd wordt. Volgens de uitkomsten van een recent systematic review lijkt een klasse-I-relatie zonder malocclusie geschikt te zijn voor elk type blaasinstrument.Bovendien komt duidelijk naar voren dat hoe extremer de malocclusie is, hoe sterker het interfereert met de prestaties en embouchure comfort van blaasmuzikanten.

Klik hier voor het complete artikel

Parodontitis en Diabetes

Parodontitis en Diabetes hebben een relatie die in twee richtingen gaat. Parodontitis is van invloed op de glucosespiegel  in patienten met diabetes en diabetes is van invloed op de gezondheid van het tandvlees. Een recente systematic review van Laura Ziukaite heeft geinventariseerd wat de prevalentie is van diabetes onder parodontitis patienten. Het blijkt dat in vergelijking met patienten zonder parodontitis er relatief meer diabetes wordt aangetroffen. Verder bleek dat  het aantal mensen dat zich bewust was van het feit dat ze diabeet waren veel minder was dan als je dat klinisch ging onderzoeken. Er is  dus redelijk wat ongediagnosticeerde diabetes. Wel is de prevalentie van diabetes onder parodontitis patienten erg regio afhankelijk. In Europa kwam dit met gemiddeld 4.3% niet boven het landelijk gemiddelde voor diabetes uit terwijl dit in landen uit Azie gemiddeld 17.2% was.
Lees hier het abstract

Gelukkig Nieuwjaar

Wij wensen onze patienten en de lezers van deze site een gelukkig en vooral gezond 2018 toe!

Wijziging tarieven per januari 2018

Met ingang van 1 januari 2018 zijn er een aantal zaken rondom parodontologische behandelingen veranderd.  Zo zijn ondermeer de prestatieomschrijvingen van de parodontale nazorg aangepast en wordt er niet langer onderscheid gemaakt tussen behandelingen die door tandartsen of mondhygiënisten worden uitgevoerd.

Klik voor een gedetaillerde uiteg hier

De opmars van de Waterflosser

Welke plek neemt de monddouche in bij het interdentaal reinigen?
Wat is de stand van de wetenschap?

Lees verder

Prevalentie diabetes onder patienten met parodontitis

Een recent literatuur onderzoek laat zien dat de prevalentie en kans op diabetes  hoger is binnen parodontitispopulaties in vergelijking met mensen zonder parodontitis. Klik voor het abstract hier

Soft-Pick advanced to the test

De Soft-Pick advanced is een interdentale reiniger, vergelijkbaar met een tandenstoker, met een plastic kern met rubberen omhulsel. Als onderdeel van haar promotie-onderzoek evalueerde Nienke Hennequin-Hoenderdos de effectiviteit van de plastic-rubberreiniger in vergelijking met een kleine interdentale rager. Jonge gezonde proefpersonen met ontstoken tandvlees gebruikten beide producten gedurende vier weken. Door het gebruik van de plastic-rubberreiniger was er sprake van een significant grotere afname van tandvleesbloeding dan bij het gebruik van de rager. Ook veroorzaakten de plastic-rubberreinigers minder kleine tandvleesbeschadigingen dan de ragers. Volgens de proefpersonen waren ze ook prettiger in gebruik.
Lees hier het abstract

Caries microflora niet erfelijk bepaald

In een onderzoek onder tweelingen bleek de variatie in samenstelling van de microflora van de mond vooral beinvloed te worden door omgevingsfactoren. Voor sommige groepen bacterien bleek dat ook  genetische factoren een rol spelen bij het ontstaan van het microbiome. Echter voor de bacterien die geasscieerd worden met caries werd zo'n erfelijk verband niet gevonden.
Lees hier het abstract

Wiwi Wit

Op 8 september werd het nieuwe Gouden Boekje 'Wiwi Wit - het leven van een kindertand' gepresenteerd in de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Met dit boekje raken kinderen van 4-8 jaar, de doelgroep waarin een optimale mondverzorging van jongs af aan dient te worden gestimuleerd, op een leuke manier vertrouwd met tandarts en mondhygiënist. Vooral het belang van napoetsen wordt benadrukt. Het boekje is op initiatief van mondhygiënisten Yvonne Buunk-Werkhoven en Dagmar Else Slot geschreven en geïllustreerd door Marion Bloem.

Een Gouden Boekje is voor velen een ‘oude bekende’. Het eerste Nederlandse Gouden Boekje, 'Pietepaf, het circushondje', verscheen in 1953. Momenteel geeft uitgeverij Rubinstein de boekjes uit. De stevige, gekartonneerde boekjes met een gouden rug en de verhaaltjes zijn voor kleuters en peuters heel makkelijk te hanteren. Klik hier voor meer informatie.

Frissere adem door parodontale behandeling

Een recent systematic review toont aan dat bij mensen met parodontitis een professionele behandeling de mondgeur doet verbeteren. Dat bleek onafhankelijk van andere factoren.Onze zorg is dus niet alleeen goed voor het tandvlees maar zorgt ook voor een frissere adem. Klik hier voor het abstract

Whitening tandpasta werkt

Deze conclusie werd door de ACTA onderzoekers getrokken op basis van literatuuronderzoek naar de effecten van whiteningtandpasta. Uit drie databases werden daarvoor 851 artikelen gevonden, waarvan 21 artikelen bruikbaar bleken om de onderzoeksvraag te beantwoorden. Hierin werden 32 vergelijkingen gemaakt naar het witmakende effect van whitening- en normale tandpasta. Dat betrof onderzoek met 27 tot 110 proefpersonen. Whiteningtandpasta boekte daarbij betere resultaten.

Lees verder

’s Ochtends slechte adem? Water helpt!

Een slechte adem in de ochtend is een vervelend, maar veelvoorkomend probleem. Volgens ACTA-mondhygiënist en klinisch epidemioloog Eveline van der Sluijs bestaat er een goedkope en eenvoudige remedie: een glas water drinken of simpelweg spoelen’.

Klik hier voor meer uitleg

De vrucht van ons werk

In een recent artikel hebben we de 10-jaars resultaten van de door ons geleverde nazorg geëvalueerd. De conclusie is dat  wij met 3-4 maandelijkse professionele zorg van onze mondhygiënisten is staat zijn de conditie van het parodontium stabiel te houden.

Klik hier voor het abstract

Mondpiercings geen sieraad voor een gezond gebit

Mensen met een mondpiercing hebben een groot risico op terugtrekkend tandvlees of afgebroken stukjes tand of kies. Dit concludeert mondhygiënist Nienke Hennequin-Hoenderdos op basis van haar onderzoek. Ze promoveerde op 24 mei 2017 aan de Universiteit van Amsterdam.

Lees verder

driekops-tandenborstel

Een recent systematic review laat zien dat in gevallen waarin een zorgafhankelijk persoon wordt gepoetst door een verzorger het gebruik van een driekops-tandenborstel kan worden aanbevolen.

Lees hier het abstract

Nazorg in de Paro Praktijk

Recent literatuur onderzoek laat zien dat met nazorg via een praktijk gespecialiseerd in parodontologie, een stabiel resultaat kan worden bereikt na de actieve parodontale behandeling. Er zijn aanwijzingen dat het effect van de nazorg zoals verleend in een algemene praktijk minder goed is om deze stabiliteit te garanderen.

Lees hier het abstract

Verkeersinformatie

Utrecht werkt aan de vrije busbaan Transwijk. De busbaan Transwijk wordt onderdeel van een busbaan die loopt van Utrecht Centraal, via Papendorp naar Vleuten. De gemeente Utrecht legt hiervoor een vrije busbaan door Transwijk en Kanaleneiland aan. Onderdeel van de busbaan zijn 2 onderdoorgangen: één onder het 5 Meiplein en één onder het Anne Frankplein. De verwachting is dat de busbaan uiterlijk eind 2019 klaar is.

De voorbereidingen voor de busbaan veroorzaken ernstige verkeersoverlast. En dus ook vertraging.

Klik hier voor meer details.

Storing van onze semafoon!!

Onze semafoon heeft een storing waarbij het voor ons onmogelijk is om te zien wie de semafoon heeft gebeld en wij dus niet kunnen terugbellen. Een week geleden gaf de KPN aan dat dit probleem zou zijn opgelost. Vandaag blijkt echter dat dit niet het geval is. Wij zijn vandaag (3-1-2017) opgepiept zonder dat wij in de gelegenheid zijn om terug te bellen. Onze oprechte excuses daarvoor! 

Problemen zijn per 4-1-2017 gelukkig opgelost.

gelukkig nieuw jaar

Wij wensen alle lezers van onze site een Mooi en Gezond 2017 toe!

Liever een mond vol schuim

Tandpasta’s zonder actief schuimmiddel zijn net zo effectief in het bestrijden van tandplak en het tegengaan van tandvleesontstekingen als tandpasta’s die volop schuimen. Dat blijkt uit onderzoek van Sonja Sälzer van de Universiteit van Amsterdam. 

Lees verder

Onvoldoende bewijs voor effectiviteit van Floss

In een news item van hand van Jeff Don voor de Associated Press in de US wordt uitgebreid ingegaan op de wetenschappelijke onderbouwing voor het gebruik van dental floss. Klik hier voor de voor de video. Maar let op! - Het gebrek aan bewijs betekend niet dat floss niet effectief is. Er is op dit moment echter onvoldoende bewijs dat het meer doet dan tandenpoetsen alleen.

Geen bewijs dat tandpasta het gebit beter schoonmaakt

Uit een recente systematic review van Cees Valkenburg blijkt dat het gebruik van tandpasta niet bijdraagt aan meer plaque verwijdering dan alleen het gebruik van de tandenborstel. Klik hier voor het abstract. De rol van tandpasta lijkt daarom vooral te liggen in het voorkomen van gaatjes in het tegengaan van verkleuringen van de tanden. 

Lees verder

Parodontitis en Diabetes

Op het recente lustrumcongres van de NVvP werd een Pedx talk opgenomen waarin recente inzichten over de rol van de tandarts met betrekking tot diabetes wordt besproken. Klik hier voor de video zoals beschikbaar op YouTube.

De diepste pockets ter wereld

Met een prachtige metafoor presenteerde Michiel de Cleen op het lustrumcongres van de NVvP zijn Pedx talk over het verschil tussen een gewone tandvlees pocket en een pocket die als oorsprong een ontsteking aan de wortelpunt heeft. Klik hier voor de video en je vergeet het verschil nooit meer.

 
1-50 van de 174

Actueel

Paropraktijk Utrecht viert dit jaar zijn 30-jarig jubileum. Al 30 jaar is onze praktijk toonaangevend in de parodontologie. Wat hebben we bereikt sinds de oprichting in 1989 en hoe zijn wij de toekomst tegemoet?

Voor patiënten

De behandeling van parodontale problemen betreft het steunweefsel van uw tanden en kiezen. Dit vergt veel tijd van uw eigen tandarts. Daarom kunt u door uw tandarts naar ons worden doorverwezen.

Voor verwijzers

Binnen onze praktijk houden wij ons uitsluitend bezig met de behandeling van de tandvleesproblemen van uw patiënten. Voor andere tandheelkundige zorg of voor controles verwijzen wij ze naar u terug.

"We streven continu naar beter. Betere zorg, betere communicatie, betere instrumenten en methodieken en nog meer kennis over de behandeling en professie."

- Prof. dr. Fridus van der Weijden, oprichter en partner

Afspraak maken of
meer informatie:

T 030 287 05 60
balie@paropraktijk.nl

Bezoekadres:
Livingstonelaan 466
3526 JB UTRECHT

Routebeschrijving

Blijf op de hoogte:

Facebook
Linkedin
 

© 2000 paro•praktijk•utrecht  •  Algemene voorwaarden  •  Disclaimer  •  Privacyverklaring  •   Onze praktijk en corona

© 2000 - 2020 Paropraktijk |  /  realisatie: Arjen IJff & De Goudse Wolf