Instroom tandartsen verhogen

Geplaatst door Paro op 31-10-2013
Actueel >>

Op 21 oktober 2013 heeft het Capaciteitsorgaan, dat adviseert over het aantal opleidingsplaatsen in de zorg, het capaciteitsplan 2013 aangeboden aan de minister van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport (VWS). In dit plan adviseert het Capaciteitsorgaan om de instroom in de opleidingen tot tandarts te verhogen van 240 naar 287 (zie deelrapport 3). Het Capaciteitsorgaan is een onafhankelijke stichting waarin drie partijen zitting hebben: de beroepsgroepen, de opleidingsinstellingen en de zorgverzekeraars.

Het aantal tandartsen met een buitenlands diploma dat jaarlijks instroomt in Nederland blijft stijgen. Het is niet bekend of en wanneer deze buitenlandse tandartsen weer terugkeren naar het land van herkomst. Als de instroom stopt en een groot aantal buitenlandse tandartsen vertrekt, zou dat tot een tekort kunnen leiden. Verder wordt door de taalachterstand van veel buitenlandse tandartsen de communicatie tussen tandarts en patiënt bemoeilijkt. Terecht wordt daarom gesteld dat de toenemende afhankelijkheid van buitenlandse tandartsen dient te worden verminderd.

Terug

Actueel

Paro Praktijk Utrecht viert dit jaar zijn 30-jarig jubileum. Al 30 jaar is onze praktijk toonaangevend in de parodontologie. Wat hebben we bereikt sinds de oprichting in 1989 en hoe zien wij de toekomst tegemoet?

Voor patiënten

De behandeling van parodontale problemen betreft het steunweefsel van uw tanden en kiezen. Dit vergt veel tijd van uw eigen tandarts. Daarom kunt u door uw tandarts naar ons worden doorverwezen.

Voor verwijzers

Binnen onze praktijk houden wij ons uitsluitend bezig met de behandeling van de tandvleesproblemen van uw patiënten. Voor andere tandheelkundige zorg of voor controles verwijzen wij ze naar u terug.

“Passie voor de Parodontologie in een gemotiveerd team, dat is waar wij voor staan!”

drs. Moaad Alami, parodontoloog

Afspraak maken of
meer informatie:

T 030 287 05 60
balie@paropraktijk.nl

Bezoekadres:
Livingstonelaan 466
3526 JB UTRECHT

Routebeschrijving

Blijf op de hoogte:

Facebook
Linkedin
 

© 2000 paro•praktijk•utrecht  •  Algemene voorwaarden  •  Disclaimer  •  Privacyverklaring

© 2000 - 2024 Paropraktijk |  /  realisatie: Arjen IJff & De Goudse Wolf